loader
Poradnik leasingobiorcy

Kto płaci za naprawy samochodu w leasingu?

Leasing samochodowy to atrakcyjna opcja zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Pozwala ona na korzystanie z nowego pojazdu bez konieczności jego zakupu. Jednak co dzieje się w przypadku, gdy samochód wymaga naprawy? Kto ponosi koszty? W niniejszym artykule dokładnie omówimy kwestię płacenia za naprawy samochodu w leasingu oraz zasady, które regulują ten proces.

Leasing samochodowy to umowa, w której leasingobiorca ma prawo korzystać z pojazdu przez określony okres czasu w zamian za comiesięczne opłaty leasingowe. Jednak pojazdy, tak samo jak wszystkie inne, mogą wymagać naprawy i konserwacji. Istnieją określone zasady dotyczące odpowiedzialności za te koszty.

Procedura napraw w leasingu

Gwarancja producenta

W przypadku nowych samochodów leasingowych producent zazwyczaj udziela gwarancji na określony okres czasu lub do określonego przebiegu pojazdu. To oznacza, że ​​wszystkie naprawy objęte gwarancją są pokrywane przez producenta samochodu. Leasingobiorca nie musi wtedy ponosić dodatkowych kosztów.

Serwis w leasingu samochodów

W umowie leasingowej często zawiera się klauzule dotyczące serwisowania pojazdu. Leasingodawca może wymagać, aby samochód był serwisowany tylko w autoryzowanych warsztatach lub w określonych miejscach. Koszty rutynowych przeglądów i konserwacji zazwyczaj są pokrywane przez leasingobiorcę.

Naprawy wynikające z zużycia

Naprawy wynikające z normalnego zużycia pojazdu, takie jak wymiana opon, klocków hamulcowych czy oleju, zazwyczaj są obowiązkiem leasingobiorcy. To on ponosi koszty konserwacji i utrzymania pojazdu w dobrym stanie technicznym.

Ubezpieczenie

Warto również pamiętać o ubezpieczeniu samochodu w leasingu. Leasingodawca zazwyczaj wymaga, aby pojazd był ubezpieczony na określonych warunkach. Koszty ubezpieczenia zazwyczaj ponosi leasingobiorca, ale są one nieodłączną częścią kosztów użytkowania pojazdu.

Naprawa samochodu firmowego będącego w leasingu samochodowym

Koszty utrzymania auta w firmowym leasingu

W przypadku firmowego leasingu samochodów podobne zasady dotyczą płacenia za naprawy. Jednak tutaj odpowiedzialność za koszty naprawy może być bardziej skomplikowana, szczególnie gdy wiele osób korzysta z pojazdu.

Kwestia płacenia za naprawy samochodu w leasingu jest regulowana przez umowę leasingową. W przypadku nowych pojazdów gwarancja producenta może pokrywać wiele napraw. Natomiast koszty konserwacji i napraw wynikających z normalnego zużycia zazwyczaj ponosi leasingobiorca. Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z umową leasingową i zrozumieć, jakie koszty są pokrywane przez leasingodawcę, a które przez leasingobiorcę. Dzięki temu można uniknąć nieporozumień i klarownie określić, kto ponosi koszty napraw samochodu w trakcie trwania umowy leasingowej.